Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 05 2015

March 29 2015

March 22 2015

March 08 2015

March 01 2015

February 15 2015

February 14 2015

Mar 5

2 Nights with Tomasz Stańko & Alexander von Schlippenbach

20:30–23:59 Pardon, To Tu (Pl. Grzybowski 12 / 16, Warszawa) Add this event to a calendar application
Szanowni goście, minęło prawie 45 lat kiedy po raz pierwszy się spotkali na jednej scenie. W 1970 r. na zaproszenie jednego, ten drugi jako jedyny muzyk z wschodniej Europy dołączył do legendarnej free-jazzowej "Globe Unity Orchestra" (P. Brötzmann / Jaki Liebezeit / P. Kowald / G. Dudek / A. Braxton / Evan Parker ...). Każdy poszedł własnymi ścieżkami, nigdy nie zapominając o swoich free-jazzowych korzeniach.

Trudno wyrazić w słowach jak ważne dla nas będzie to spotkanie tych dwojga muzyków. Po miesiącach przemyśleń, rozmowach i przygotowaniach jesteśmy szczęśliwi naszych gości zaprosić na to niezwykle spotkanie dwóch muzyków, który każdy z nich miał znaczący wpływ w historii improwizowanej, jazzowej muzyki.

Bardzo serdecznie zapraszamy na pierwsze i jedyne koncerty w duo tych dwóch gentlemanów: 72-letni trębacz Tomasz Stanko i 76-letni pianista Alexander von Schlippenbach.

||| • 2 Nights with Tomasz Stańko & Alexander von Schlippenbach" [PL/DE]

||| • Środa & Czwartek, 04./05.03.2015, g. 20:30

||| • Bilety: 80 PLN

||| • Informacje na temat dostępności biletów przekażemy niebawem.


Tomasz Stańko - Photo By Magdalena Ławniczak

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 18 2015

January 11 2015

January 04 2015

December 28 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl